Spår utan avtryck


Spår utan avtryck, 2020.
Teckningsinstallationen Spår utan avtryck visades under grupputställning, Sprickan, Ung salong, Uppsala Konstnärsklubb, Uppsala, 2020. Installationen är ca. 300 cm x 300 cm. Sex stycken teckningar med blyerts, grafitpulver, pigment på papper eller akrylfärg på glas.
 
Vad händer när spår suddas ut och vad blir kvar när minnen av en plats har försvunnit? Jag utgick ifrån de nyrenoverade tomma gallerirummen som en gång i tiden var en uthuslänga för att påbörja ett sökande efter dolda minnen, spår och narrativ som sedan visualiserades genom teckning. Jag ser att det i människan finns ett djupt rotat behov att lämna avtryck efter sig i stor eller liten skala, men när något läggs till kan även något annat försvinna. Mitt arbete tangerar i relation till utställningens tema och titel Sprickan hur spår blir bevis för vår existens men även påvisar våra överlappande historier. Spåren kan ses som sprickor eller broar som sammanflätar och sammankopplar nuet med dåtiden såväl som framtid.