I minnet förlorat

I minnet förlorat
Teckningsserien som består över 100 teckningar i olika storlekar och material handlar om minne, tid och perception och hur dessa tre komponenter står i relation till språket. Vi är ingen utan våra minnen och utan vårt språk. Utan språket, som ett av människans mest grundläggande medel till kommunikation står vi tomhänta och maktlösa. Varken minne eller ord besitter dock någon hundraprocentig sanning, utan det är alltid en perception eller tolkning. I mitt konstnärliga arbete undersöker jag hur det med linjens hjälp är möjligt att förkroppsliga orden. Jag förstorar och förminskar detaljer, missförstår och drar fel slutsatser. Min undersökning av objekten som medparten är leksaker blir även en kommentar till konsumtionssamhället. Jag vill belysa saker och tings inneboende värde. Hur de oftast fått sitt värde baserat på historia och kontext och utan det är och förblir objekten dött materia redo att slängas. Genom att skifta fokus och ställa frågor kring hur vi ser på saker hoppas jag öppna upp för andra sätt att relatera till vår omgivning än det linjära och uppenbara sättet.
 
Under sex veckor deltog jag i ett residency vid DRAWinternational i Caylus, Frankrike där jag utvecklade och fördjupade den här teckningsserien. Delar har visats bland annat på Färgfabrikens utställning ISOLERING I KOMMUNIKATION, Stockholm, 2020, This is a Ten Sided Dream (Gibca Extended, Göteborg 2021), Vad är Nytt? på Lindholmen Göteborg och Konst åt Alla i Hargshamn, 2021.
 
 
Words are powerful. Without them I am impoverished. Words of mine are the words of others. We share them, but there are subtleties of meaning.
Memories of the past fade and become imaginative inventions. Hanna Romin’s recent drawings, sensitively take us from the audio recordings of words of others, an interpretation as mimetic sketch at first, upon which she reflects and extends in to large gestural works. Hanna presents us with a powerful metaphysical space of contemplation. That is, a space of other possibilities for a new existence of those objects previously cast aside.

 
– John McNorton, Artistic director of DRAWinternational