Skiften

Skiften
Soloutställningen och installationen Skiften visades i Labby, Österbybruk i samband med RUSMUS 2022. Skiften var ett platsspecifikt konstverk speciellt utformat för Labbyn i anslutning till Ångkammaren i Österbybruk och visades 6/8 – 28/8 2022. Förutom research tecknade jag under processen både på plats i Labby och i min ateljé i Göteborg. För att återkoppla till järnbruket och platsens historia valde jag att i majoritet använda mig av olika röda pigment. Motiven är inspirerade av huset skiftande syften från vilorum i form av ett labby, polisstation, taxistation och lokal för fönsterrenovering. Teckningarna är i olika storlek gjorda på arkitekt papper, akvarellpapper och papper på rulle.
 
Labbi, polisstation, Gamla Taxin eller fönsterrenovering. Oavsett namn så har “Labbyn” i Österbybruks funktion ändrats och formats efter behov eller omständighet. Labby var där smederna i Ångkammaren bredvid vilade upp sig mellan sina skift som bestod av fyra timmars arbete, fyra timmars vila om och om igen. Senare har huset transformerats i omgångar och gett rum till olika verksamheter men har alltid förblivit en temporär plats snarare än ett hem.
 
Ett hus är mer än en plats som skyddar mot väder och vind men är även mer än ett skal. Konstruerat av tegel, trä och plåt med väggar och tak men även inbäddad av sin historia och livserfarenhet. Filosof Paul Ricœurs skiljer mellan “det sanna minnet” och “minnet”. Det sanna minnet skulle vara själva akten att återminnas medan minnet alltid är influerat av vår fantasi. Kan vi med vår fantasi sätta oss in i berättelser som har gått förlorade?
 
Det är nästan omöjligt för en utomstående att hitta alla sammanflätade minnen som ett hus som Labby bär på. I egenskap av konstnär har Hanna Romin gjort teckningar baserade på platsen med olika röda pigment för att återkoppla till järnbrukets historia i Österbybruk. Hon vill ge en inblick i några av de möjliga berättelser som kan ha utspelat sig inom dessa fyra väggar och ge nya perspektiv i relation till Ricœurs teorier. Vem har vilat inne i Labbi? Vad har Labbi sett? Vad kommer Labbi att se?
Romins teckningar föreställer bland annat en blockerad skorsten, en tvättbalja, en taxibil och arbetskläder. De visas i en installation tillsammans med linjer dragna direkt i rummet och objekt gjorda av papper. Tillsammans med de många spår och märken på väggarna från de trötta kroppar som har vistats här under året förenar teckningarna fiktiva minnen med historia. Det är tillsammans med dem som vi kan börja lägga ihop bitarna till detta ofullständiga pussel.